Submitted by dylan on do, 06/28/2018 - 15:13

Pieter Sprangers onderzocht deze vragen in het kader van zijn doctoraal onderzoek naar de ‘redesign of educational systems’. In dit onderzoek brengt hij iconische dimensies van ‘educational systems’ in kaart zoals daar zijn een school of een HR-opleidingsdienst. Hij onderzoekt hoe het anders vormgeven van deze dimensies niet enkel tot een fantastische leerervaring leidt maar bovendien ook een hogere leerwinst oplevert.

De leerervaring omvat alle aspecten van de interactie van de lerende met de totale leslokaal-omgeving. ‘Learner experience design’ heeft tot doel de voldoening van de lerende te verbeteren of zelfs te verbluffen door de interactie met fijne leeractiviteiten.

In de experimenten die Pieter in dit kader opzette in de context van hoger onderwijs én business trainingen, ontdekte hij dat door de component ‘beweging’ binnen te brengen in het leslokaal er verbluffend veel verandert in de leeromgeving. Dit resulteert onder anderen in mooie effecten op de leerervaring van de lerende. Hij gebruikte ondermeer de design-techniek van ‘provocatie’ omdat zowel de lerenden als leraars/trainers allesbehalve beweging verwachten in de context van een leslokaal.

Pieter Sprangers ontwikkelde verschillende bewegingsmixen die hij tijdens lessen en trainingen inzet om samen te bewegen. De hypothese die hij vooropstelde is dat volwassen lerenden zich sterker engageren in het leerproces wanneer ze bewegen.  

In de wetenschappelijke literatuur werd al eerder vastgesteld dat beweging een positief effect kan hebben op leerresultaten, maar effecten op de leerervaring werden nog niet onderzocht. Typisch voor ‘scientific educational design research’ is dat vormgeving van de leeromgeving centraal staat alsook de leerervaring van de lerenden.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat lerenden een betere leerervaring kennen wanneer ze bewegen tijdens de lessen. Het bewegen tijdens de lessen resulteert in een grotere gevoel van welbevinden, een verbeterd concentratievermogen alsook een verhoogd denkvermogen. Bovendien ervaren de leerkrachten/trainers een verbetering in het klasklimaat. Tenslotte stelden we een beperkt verhoogd leerresultaat vast.

Ondertussen zetten we de bewegingsmixen ook in tijdens al onze ‘domo de refontiro’ opleidingen en begeleidingen en dit met succes. 

Wil je kennis maken met de door ons ontwikkelde bewegingsmixen? Wil je betrokken worden bij vervolgonderzoek? Wil je in dialoog gaan met Pieter over bewegend leren? Of wil je meer te weten komen over hoe designers naar onderwijs kijken? Of wil je ook jouw onderwijs disruptief laten ‘redesignen’ om tot een verbluffende leerervaring van je lerenden te komen? Contacteer ons.

Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom leren dominant al zittend gebeurt? En welke invloed het ‘oncomfortabel gebogen zijn van je lichaam in tot tweemaal toe een hoek van 90 graden’ heeft op je leerervaring en leerresultaten?